fbpx
Статии

Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

От 22.02.2021г стартира приема на документи по програмата BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с основна цел осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В […]

Статии

BG14MFOP001-5.015 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Сovid-19”, мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, чл. 69 параграф 3 от РЕ

Чрез процедура 5.4 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” се цели предоставяне на оперативен капитал за преработвателни предприятия, които преработват продукти от риболов и аквакултури. Компенсирането на собствениците на предприятията за преработка на продукти от риболов и аквакултури може да бъде предоставено за […]

Статии

Влиянието на COVID-19 върху бизнеса и как фирмите могат да се справят с корона-кризата

Влиянието на COVID-19 върху бизнеса и как фирмите могат да се справят с корона-кризата 2019 г. донесе нови предизвикателства пред света, като промени всеки аспект от живота ни. Пандемията от COVID-19 засегна сериозно не само здравния сектор, но предизвика икономически шок в световен мащаб. Първата част на тази статия има за цел да изследва въздействието […]