fbpx
//Нашата компания

Твоят партньор за бизнес консултиране

ЕФ ТИ Консултинг е бизнес консултантска фирма посветена на това да помага на малки и средни предприятия, както и на новооткрити бизнеси в областта на услугите, да следват своите бизнес идеи по пътя към тяхното изпълнение. ЕФ ТИ Консултинг предлага цялостен набор от услуги, които разработват и разширяват стратегиите за управление на бизнеса, както и възможните идеи и инициативи за бизнес инвестиции. Ние помагаме на фирми и предприемачи да развият техните идеи в реални бизнеси, чрез съставянето на ефективна програма и бизнес план за осъществяване на техните идеи, като междувременно укрепваме настоящите им дейности.

Ние си партнираме с нашите клиенти, за да трансформираме техните организации и дейности, с цел да достигнат целия си потенциал и да защитят водещи пазарни позиции. Това изисква съчетаването на аналитичен и стратегически подход в основните процеси и нагласи, за да се изградят способности, които ще помогнат на организациите и хората работещи в тях, да процъфтяват в постоянно променящия се бизнес контекст. Наша работа се основава върху стриктното разбиране на институционалния контекст, динамиката на сектора, както и макроикономическата среда. Ние изучаваме тенденциите, както и новооткритите добри практики на пазара.

ЕФ ТИ Консултинг си партнира с клиентите си, като работи директно с тях в дългосрочен план, като ги подпомага при изпълнението на дадените им препоръки, за да им помогне да развият бизнес идеите си, да подобрят операциите си, чрез прилагането на нови работни методи. Ние сме фокусирани върху предоставянето на практически и дълготрайни резултати, подпомагайки нашите клиенти да растат и ръководят в избраните от тях индустрии.

// Опит. Изпълнение. Завършеност.

Нашата мисия

Нашата мисия е да предоставяме идеи, умения и решения за стартиращи и разрастващи се бизнеси, чрез персонализиран подход, който комбинира разработване на стратегии и тяхното прилагане, маркетингови тактики и инвестиционни решения.