fbpx
// Маркетинг и продажби
Създайте платформа за растеж, ориентирана към клиента, за да подсигурите бъдещето.

Ние можем да ви помогнем да постигнете устойчив растеж, като поставим клиентите ви в центъра на фирмената ви стратегия. Нашия подход тества всеки елемент от потребителския опит на вашите клиенти, като предоставя оптимални взаимодействия във всяка една допирна точка. Ние се фокусираме върху това да проучим какво стои зад лоялността на клиентите, за да придобием представа как да реализираме пълния ви потенциал в сферата на маркетинг и продажбите.

Ние не просто ще ви помогнем да създадете солидна и основополагаща стратегия. Методът ни е базиран върху това да ви помогнем да изпълните всяка една ваша амбиция, като ви подкрепяме във всяка стъпка по пътя. Ние предоставяме необходимите инструменти, диагностика и показатели, за да трансформираме начина на обслужване на клиентите ви, като спечелите трайната им преданост.

В днешно време компаниите трябва безпроблемно да интегрират цифрови канали и възможности, за да засилят връзките с клиентите и да отговорят на нарастващите им очаквания. Предоставянето на безупречно клиентско изживяване и персонализирани услуги са само изходните точки. Тъй като компаниите преобразуват своите модели за връзка с клиенти, комерсиалните функции на маркетинга, продажбите и ценообразуването стават все по-сложни. Технологичният маркетинг помага да се определи правилната цена и методи на предлагане, предвиждайки нуждите на клиентите по множество дигитални канали.

Конвенционалните и дигитални канали и възможности се сближават и преплитат. Например, в сферата на търговията на дребно, онлайн чатове или чатботове, както и дигитализацията подпомагат продавач-консултантите и служителите в даден магазин да създават постове в социалните мрежи и по този начин да взаимодействат с клиентите в реално време.

Дигитализацията също предлага нови възможности за подобряване на оперативните модели. Комбинацията от сензори за данни, бързината при изчисляването им, мобилността и глобализацията, ще позволят на многобройните бизнес процеси да бъдат автоматизирани в следващите няколко години.

Най-големите потенциални възможности за развитие се намират  извън приемането на нови технологии или подобряването на бизнес процесите. Те включват дълбока трансформационна промяна от традиционните бизнес модели базирани върху транзакции, към бизнес модели, ориентирани към клиента, и маркетингов напредък в  областта на ценообразуването и продажбите.

Да напътстваме компании по време на стратегическа промяна е нашата специалност, независимо дали промяната включва цялостна трансформация на всички търговски функции или постигане единствено на напредък в областта на маркетинга, продажбите и ценообразуването.

КАК МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

A. Стратегии за успешен бранд: Изградете силна връзка между стратегията на бранда и бизнеса

Печелившите брандинг и маркетингови стратегии изискват баланс между задълбочен анализ на данни и създаване на нови медийни канали и социални мрежи, които ще разширят опита и взаимодействието между потребителя и марката след извършването на покупка. Страхотните брандинг и маркетингови стратегии се създават от разнородни и сплотени екипи и се основават на емпирични данни.

Ние ще ви помогнем чрез качествени и количествени методи да придобиете задълбочени познания, като използваме различни казуси и справки, за да създадете отличителни марки. Нашата цел е да ви помогнем да разберете как се възприема вашата марка и каква стойност тя предоставя на клиентите.

Ние помагаме на компаниите да определят какви са предимствата и какво изживяване предоставят брандовете им, за да бъдат възприети като подходящи, отличителни и надеждни от клиентите. Ние разработваме стратегии, които диференцират марките чрез подходящо позициониране спрямо конкурентите. За да направим това, трябва да разберем какво клиентите намират за наистина важно, за да можем да създадем добавена стойност и да я доставим по ефективен и ефикасен начин.

Б. Маркетинг: Трансформирайте маркетинг стратегията си чрез практическа комбинация от идеи, базирани върху клиентски ориентирани данни и аналитичен подход

Много компании определят маркетинга като голям разход, който трябва да бъде внимателно управляван. Вместо това маркетинга трябва да се разглежда като ядрото на вашата стратегия за осъществяване връзка с клиентите. Ние разбираме, че крайната цел на ефективния маркетинг трябва да бъде свързана с постигане на устойчив растеж.

ЕФ ТИ Консултинг цели да балансира усиленото намаляване на разходите със селективни реинвестиции, за да редуцира маркетинговите разноски, като същевременно генерира повече приходи и ускори стратегията ви за растеж.

Ние помагаме на нашите клиенти да определят потребителските сегменти. Съчетавайки анализи, креативност и познания за индустрията в която работите, ние ви помагаме да изградите вътрешни умения и способности, за да осигурите добавена стойност на клиентите си.

Първата стъпка е да създадете силна стратегия чрез сравняване на вашата компания спрямо най-добрите фирми на пазара, по следните четири критерия: стратегическа равнопоставеност, дигитализация, обхват и въздействие, бързина и иновации.

Нашият подход се фокусира върху клиента и интегрира традиционния и дигитален маркетинг, като цели да ви помогне да задълбочите взаимоотношенията с клиентите, да намерите нови пазари и да създадете изключителна стойност, като същевременно изграждате вътрешни процеси, които са гъвкави, така че да можете постоянно и непрекъснато да се адаптирате към новата бизнес реалност.

За да изпълним стратегията, ние си партнираме с клиентите, за да изградим екип със способности, така че компаниите да могат да идентифицират и да реагират на възможностите в реално време със скоростта на клиента. Ние се стремим да постигнем рентабилен растеж чрез излагане на възможности и предоставяне на измерими резултати и перспективи.

В. B2B Маркетинг: Основите на маркетинга може да не са се променили, но има нови цели, роли, очаквания, както и необходимост от свеж талант, за да навигирате успешно компанията си в трансформиращия се бизнес терен.

В ЕФ ТИ Консултинг разбираме предизвикателствата пред които са изправени B2B маркетолозите. Дигиталната ера е променила поведението на клиентите, което направи традиционните маркетингови методи практически остарели. Клиентите стават все по-информирани, с по-големи очаквания и имат по-големи изисквания от всякога. Циклите на продажбите и жизнените цикли на продуктите стават все по-кратки, а наличните данни в областта са много повече, но все по-трудни за използване. Можем да ви помогнем да приемете тези промени и да разработите маркетингова стратегия, която ще изгради и подобри следните възможности:

  • Създаване и управление на съдържание
  • Анализ и сегментация на клиентите
  • Динамично клиентско преживяване
  • Дигитализация

Можем да ви помогнем да развивате и усъвършенствате тези възможности чрез добре структуриран трифазен модел, който започва с подробна оценка на текущото ви състояние, разработване на стратегия и фаза на тестване, и не на последно място, проследяване на изпълнението и оценка на постигнатите резултати.