fbpx
//Европейско финансиране за вашия бизнес

Трансформирайте идеите си в осезаема реалност

В ЕФ ТИ Консултинг разбираме трудните времена пред които са изправени МСП по отношение на това на намерят подходящо финансиране за своите инвестиционни идеи. В много случаи фирмите разчитат на кредити и заеми, за да финансират бизнес дейностите си, като понякога липсата на свободни финанси за осъществяването на нови инвестиции довежда до понижени пазарни дялове, оперативни проблеми и спад на иновациите. Нашата главна цел е не само да съставим и проектираме стратегия за вашия бизнес, а да изпълним същата стратегия и да дадем живот на идеите ви. 

 

Вярваме, че Европейските Структурни Фондове и различните оперативни програми могат да бъдат подходящ източник на финансиране на вашите инвестиции, позволявайки на бизнеса ви да се развие по устойчив начин. Нашата главна цел в тази област е да подпомогнем клиентите ни да подсигурят финансиране за техните инвестиционни проекти, като им помагаме с извършването на първоначални и пред-проектни проучвания и анализи, изготвяне на проектната документация, изпълнение и управление на проекта.

 

01
Пред-проектно проучване

Нашата консултантска услуга в тази област включва подробен анализ на вашата бизнес идея и оценка коя от наличните програми за финансиране на ЕС ще бъде най-подходяща за вас. Ще ви предоставим кратко ръководство за програмата, включваща изискванията към кандидатите и самия процес на кандидатстване. На този етап ще подготвим специално разработено ръководство, включващо информация за различните етапи на процеса на кандидатстване и необходимата прилежаща документация преди кандидатстване за финансирането.

01
Изготвяне на проекта

Ние ще ви съпътстваме през целия процес на подготовка и неговите етапи. Нашият екип ще подготви необходимите бланки за предаване на проекта, като бизнес планове, формуляри и декларации и други. В зависимост от решението на клиента, ние можем законно да ви представляваме пред институциите предоставящи финансирането, или да ви асистираме по време на предаването на проекта, одобрението му, както и отпускането на финансиране.

01
Управление на проекти

Да бъдете одобрен за финансиране е само началото на проекта. В ЕФ ТИ Консултинг ние разбираме, че фазата на изпълнение на проекта е най-важната и за това искаме да сме сигурни, че клиентите ни получават цялата необходима помощ за успешното финализиране на тяхната инвестиция. По време на тази част от проекта ние подготвяме детайлен график с фазите на изпълнение. Ние можем да подготвим всички необходими документи за авансови и окончателни плащания. Ние ще ви асистираме с поддръжката на всички документи в съответствие с поставените критерии на програмата, както и да ви предоставим полезни счетоводни съвети.

// Оперативни програми

Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Програмата е предназначена да отговори на нуждите, да пребори предизвикателствата и да създаде нови възможности за растеж за бизнеса и икономиката. Предоставените от програмата схеми имат за цел създаване на цялостна, дългосрочна и устойчива конкурентоспособност за българските предприятия чрез ускоряване на прехода към бизнес модел, основан на научноизследователска и развойна дейност и иновации. 

// Оперативни програми

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Програмата цели повишаване на конкурентоспособността и развитието на селските райони чрез насърчаване на различни сектори, които биха могли да окажат положително влияние върху развитието на местните икономики, като: селскостопанския сектор, производството, туризма и др. 

// Оперативни програми

Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за периода 2019 – 2023 година

Програмата е насочена към преструктуриране и модернизиране на лозаро-винарския сектор в България. Схемата е предназначена да покрие и подкрепи различни дейности, като преструктуриране и конверсия на лозя, популяризиране на български вина на пазарите в трети страни, инвестиции във винарни и винарски предприятия, както и застраховане на реколтата.